‘Extreme Host’ създаден на 20.10.2020.

Ако сте наш клиент (“Потребител”) трябва да се съгласите с нашите TOS (Terms of Service)

Използвайки нашите услуги Вие трябва да се съобразявате и да спазвате всички правила за употреба, създадени към момента на използването на услугата, предоставена от Extreme Host Services. Не злоупотребявайте с нашите услуги. Например:
• Не влизайте в порталите за нашите услуги с методи различни от оказаните.
• Не използвате нашите услуги за цели забранени от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на личните данни.

Можем да замразим или напълно да спрем услугите Ви към нас, ако:

• Засечем дейности, които противоречат на нашите правила
• Ако разследваме съмнения за неправомерно поведение

Всички цени в сайта са за услуга с период на валидност 1 месец
За по-голям период на валидност, моля свържете се с екипа ни за да Ви бъде издадена оферта.